Aktuellt

Coachutbildning för pedagoger, genomförs i tre städer Stockholm, Malmö och Göteborg.
Läs mer om våra utbildningar här.

Vår utbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coach Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.

Coachutbildningar 2020

Stockholm

Grundutbildning 5-6 mars och 31 mars-1 april

Grundutbildning intensiv 5-8 augusti

Fördjupningsutbildning 5-6 maj och 4-5 juni

Malmö

Grundutbildning 9-10 mars och 16-17 april

Fördjupningsutbildning sker i Stockholm 5-6 maj och 4-5 juni

Göteborg

Grundutbildning 15-16 juni och 17-18 september

Fördjupningsutbildning sker i Stockholm under hösten, datum kommer inom kort

Informations- och inspirationsmöten

28 januari kl 18-19.30 i Stockholm i våra lokaler på Götgatan 11, vi bjuder på fika, berättar om våra coachutbildningar och inspirerar med spännande coachverktyg.

27 februari kl 18-19.30 i centrala Göteborg.

Datum för informationsmöte i Malmö kommer inom kort

Mentorcoachprogrammet

Ta steget och bli certifierad coach!

Boka plats på vårt mentorcoachprogram: Fysiskt träff i Stockholm den 24 mars,
kl 12.15-16.30. Tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Två tillfällen med mentorcoachning i grupp á 2 timmar via telefon, 29 april och 20 maj kl 14-16. Totalt 11 timmar. För mer information och anmälan kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samarbete med Skolverket

Skolcoacherna ansvarade för coachinsatsen inom Skolverketsprojekt "Handledning för lärande" ett regeringsuppdrag i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Läs mer i rapporten "Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden"..

Just nu coachar och utbildar vi i coachning i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och "Nyanländas lärande" där Skolverket genomför insatser och erbjuder stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige. Vi coachar lärare och coachutbildar lärarcoacher i många kommuner i landet.

Vi utbildar lärarcoacher i olika kommuner

Vi har bland annat utbildat Stockholm stads och Sollentunas lärarcoacher.  

Syftet med att utbilda lärarcoacher är att enskilda lärare och ämneslag ska få coachning och att lärarcoacherna ska stötta lärarna så att de utvecklas i sin yrkesroll. Ett mer övergripande syfte är att elevernas motivation, glädje och måluppfyllelse ska öka genom att de får ta del av en mer utvecklande och utmanande undervisning. Stockholms lärarcoacher - läs mer om det arbetet här! 

Våra coachutbildningar för pedagoger pågår på olika orter vid flertal tillfällen Läs mer om våra utbildningar här!

Coachutbildning av förstelärare

Flera kommuner, bland annat ett 100-tal lärare i Huddinge kommun, låter sina förstelärare gå våra coachutbildningar. Syftet är att stärka förstelärarna i sin roll. Utbildningen ger verktyg till att coacha andra lärare och utveckla det kollegiala lärandet.

Coachutbildning åt Samordningsförbundet

Vi har haft förmånen att återigen få utbilda för Samordningsförbundet i Skellefteå, samt i Norsjö där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och landstinget är samverkande parter. Utbildningen har varit fokuserad på vikten av att personalen ska ha ett coachande arbetssätt gentemot de individer de möter. På köpet har våra deltagare fått möjligheter till ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.

Lästips!

Under 2020 kommer vi fokusera på elevcoachning. Vi har elevcoachutbildningar samt också "Elevcoach att hyra". Johanna Svahn som jobbar med elevcoachning hos oss har medverkat i en artikel i Skolvärlden. Läs reportaget här

Coachande förhållningssätt främjar skolnärvaron - Skolcoacherna i Tidningen elevhälsa

Tidningen Skolvärlden skriver om Skolcoacherna och coachning i skolan. Läs reportaget i Skolvärlden här!

Vi gillar McKinseys rapport "How the world's most improved school systems keep getting better". Den tar upp vikten av ett coachande lärande.

Forskaren John Hatties slutsatser kring en framgångsrik skola är högintressanta. Här är Skolverkets sammanfattning.

 

Gilla oss på Facebook!
Där skriver vi mer om nyheter inom skola och coachning.

Mer artiklar och boktips hittar du här!

 

 

Vi är Skolcoacherna

Vår förankring i skolan gör oss unika som coacher och utbildare i coachande kommunikation. Vi har lång erfarenhet av utbildning, coachning, utveckling och förändringsarbete i skolor och företag. Vi är certifierade och diplomerade coacher och som följer ICF:s (International Coach Federations) etiska regler.

Läs mer om oss i Skolcoacherna.

Vill du lära dig mer om coachning i skolan? Vi har skrivit en bok som beskriver coachningens roll i skolan. Här finns inspiration till pedagoger som vill utveckla ett coachande förhållningssätt och använda en coachande metodik.

Du kan beställa boken här. 

Skolcoacherna Sweden AB | Box 11041 | 100 61 Stockholm | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.