Logga inAktuellt

Coachutbildning för Huddinges förstelärare

Vi utbildar just nu 50 förstelärare i Huddinge kommun, som går en fyra dagars utbildning i coachning.
 

Vi coachar och utbildar i samarbete med Skolverket

Samarbetet ligger inom ramen för regeringsuppdraget ”Handledning för lärande” som innehåller flera insatser för att lyfta elevernas resultat. I regeringsuppdraget ska tyngdpunkten vara handledning i undervisningssituationen till lärarna. Den består både av grupphandledning och av individuell coachning. Vi coachar ett 80-tal lärare på 8 skolor. 

Vi har också utbildat två lärare på varje skola. De har gått en 8-dagars utbildning i coachning och är nu på väg att certifiera sig via ICF International Coach Federation. Detta gör att coachningen har möjlighet att bli kontinuerlig på skolorna.

Vi har utbildat Stockholm stads och Sollentunas lärarcoacher

Bakgrunden är de projekt som genomförs i Stockholms stad inom grundskoleavdelningen och Utbildningsförvaltningen under en treårsperiod. Lärarcoacherna är rekryterade bland stadens lärare och de arbetar ca 60% som coacher ute på olika grundskolor. 

Syftet med att utbilda lärarcoacher är att enskilda lärare och ämneslag ska få coachning och att lärarcoacherna ska stötta lärarna så att de utvecklas i sin yrkesroll. Ett mer övergripande syfte är att elevernas motivation, glädje och måluppfyllelse ska öka genom att de får ta del av en mer utvecklande och utmanande undervisning. Stockholms lärarcoacher - läs mer om det arbetet här!

Vi utbildar även Sollentunas lärarcoacher. Läs mer om arbetet i Sollentuna här!

 

Coachutbildning för pedagoger

Våra coachutbildningar för pedagoger pågår kontinuerligt. Läs mer om våra utbildningar här!