Aktuellt

Coachutbilda dig i vår!
Grundutbildningen Coachutbildning för pedagoger, genomförs i tre städer - Utbildningsstart i Malmö 4-5 april och 19-20 april. Göteborg datumen kommer inom kort . Intensivutbildning - gå grundutbildningen i ett svep fyra dagar,  4-8 augusti i Stockholm. Fördjupningsutbildningen - sker i Stockholm. Läs mer om våra utbildningar här. Vår utbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coach Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.

Mentorcoachprogrammet

Ta steget och bli certifierad coach i vår! Boka plats på mentorcoachprogram. Innehåll: Fysiskt träff den 24 april kl 15-18 i Stockholm. Två individuella samtal bokar du med en av våra mentorcoacher. Två tillfällen mentorcoachning i grupp á 2 timmar. Anmälan christina@skolcoacherna.se

Kompetensforum - Skolcoacherna firar 10 år!
Vi slår ihop firandet med Kompetensforum. Vi utlovar en härlig blandning av föreläsningar och workshops med tema coachning i skolan. Program kommer här inom kort, save the date! Tisdagen den 24 april kl 13.30-17.30 i Stockholm. Vi avslutar med ett mingel 17.30-20.00. Varmt välkommen!

Samarbete med Skolverket
Just nu coachar och utbildar vi i coachning i regeringsuppdraget ”Samverkan för bästa skola”,  där Skolverket  genomför insatser och erbjuder stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige. 

Coachutbildning av förstelärare 
Flera kommuner, bland annat ett 100-tal lärare i Huddinge kommun, låter sina förstelärare gå våra coachutbildningar. Syftet är att stärka förstelärarna i sin roll. Utbildningen ger verktyg till att coacha andra lärare och utveckla det kollegiala lärandet.

Coachutbildning åt Samordningsförbundet
Vi har haft förmånen att återigen få utbilda för Samordningsförbundet  i Skellefteå, samt i Norsjö där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och landstinget är samverkande parter.

Utbildningen har varit fokuserad på vikten av att personalen ska ha ett coachande arbetssätt gentemot de individer de möter. På köpet har våra deltagare fått möjligheter till ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.


Lästips!

Skolcoacherna ansvarade för coachinsatsen inom Skolverkets projekt "Handledning för lärande" ett regeringsuppdrag i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Läs mer i rapporten "Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden" på Skolverkets hemsida.

Tidningen Skolvärlden skriver om Skolcoacherna och coachning i skolan. Läs reportaget i Skolvärlden här!

Vi gillar McKinseys rapport "How the world's most improved school systems keep getting better". Den tar upp vikten av ett coachande lärande.

Forskaren John Hatties slutsatser kring en framgångsrik skola är högintressanta. Här är Skolverkets sammanfattning.

Gilla oss på Facebook!
Där skriver vi mer om nyheter inom skola och coachning.

Mer artiklar och boktips hittar du här!
 

Vi är Skolcoacherna

Vår förankring i skolan gör oss unika som coacher och utbildare i coachande kommunikation. Vi har lång erfarenhet av utbildning, coachning, utveckling och förändringsarbete i skolor och företag. Vi är certifierade och diplomerade coacher och som följer ICF:s (International Coach Federations) etiska regler.

Läs mer om oss i Skolcoacherna.

Vill du lära dig mer om coachning i skolan? Vi har skrivit en bok som beskriver coachningens roll i skolan. Här finns inspiration till pedagoger som vill utveckla ett coachande förhållningssätt och använda en coachande metodik.

Du kan beställa boken här.