Logga inCoachutbildningar för pedagoger och skolledare

Vi utbildar  i coachande kommunikation och coachande ledarskap, allt från längre coachutbildningar till kortare seminarier och workshops. Genom våra utbildningar lär du dig arbeta med ett coachande förhållningssätt och du utvecklar ett ledarskap som tar tillvara på individens inneboende potential och unika resurser. Du får tillgång till effektiva coachande verktyg som bidrar till att få perspektiv på vad som är viktigt och som gör det lättare att nå sina mål.

Våra utbildningar är upplevelsebaserade, det vill säga teoripass varvas med praktiska övningar där du under handledning får träna på att använda coachande verktyg och modeller. Vi har både öppna utbildningar, se nedan, samt uppdragsutbildningar där vi skräddarsyr uppdraget efter din skolas behov. Vi kan också komma till din skola och inspirera genom att göra ett kortare seminarium.

”Jag ställer bättre frågor efter utbildningen. Korta, framåtdrivande frågor. Det kommer förhoppningsvis att hjälpa mig att stötta elever och kollegor på ett coachande, framåtriktat sätt."

 

Coachutbildning för pedagoger - en ny karriärväg

Denna coachutbildning är på åtta utbildningsdagar anpassad för pedagoger inom skolan. Den är till för dig som är lärare, förstelärare, arbetslagsledare, studie- och yrkesvägledare eller annan pedagog. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i skolan. Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning och är ICF-ackrediterad. Vi kan komma till din skola/kommun och hålla en uppdragsutbildning, alternativt kan du också komma till oss på någon av våra öppna utbildningar.

Utveckla ditt ledarskap - I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa - Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coachning i skolan och får andra att växa. Genom coachning stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan - Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning.

 

Innehåll och upplägg

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Innehåll grundutbildning fyra dagar: Coachning - ett verktyg för skolan,  Skapa grunden för coachning, Coachverktyg och coachfärdigheter

Innehåll fördjupningsutbildning fyra dagar: Grupp- och teamcoachning, Etik för coachning i skolan, Coachande feedback, Min coachstil

 

Utbildningstillfällen 2018- 2019

Stockholm

Grundutbildning 15-16 januari och 14-15 februari

Fördjupningsutbildning 13-14 mars 11-12 april

Grundutbildning 6-7 maj och 1-2 juni

Fördjupningsutbildning 13-14 mars och 11-12 april

 

Malmö

Grundutbildning 3-4 december och 24-25 januari

Grundutbildning 14-15 maj och 17-18 juni

Fördjupningsutbildning sker i Stockholm 


Göteborg  

5-6 februari och 7-8 mars.

 

Mejla  intresseanmälan till  Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Kostnad  

Hela utbildningen åtta dagar: 28 000 kr exklusive moms om du väljer att boka alla åtta dagar samtidigt.

Om du går varje utbildning för sig, grundutbildningen eller fördjupningsutbildningen blir kostnaden 15 000 kr exklusive moms per utbildningsdel.

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal.

Ladda ner produktblad för Coachutbildning för pedagoger - öppen utbildning 

Betalningsvillkor - Coachutbildning för pedagoger

Kontakta oss om du vill att vi ska komma till din skola/kommun och hålla utbildningen som uppdragsutbildning.

 

Heldagsseminarium

Coachning - ett verktyg för skolan

En utbildning för dig som är lärare/pedagog på alla nivåer inom skolan. Kursbok ingår!  

Kostnad 2 800 kr exklusive moms

Datum för hösten kommer inom kort.

Ladda ner produktblad för Coachning - ett verktyg för skolan.

 

Coachande ledarskap

En utbildning för dig som är skolledare som vill utveckla ett coachande ledarskap. Två utbildningsdagar och två individuella coachsamtal ingår.

Stockholm 8 februari och 21 februari

Stockholm 31 maj och 18 juni

Görs på uppdrag. Kontakta Skolcoacherna för offert. 

Ladda ner produktblad för Coachande ledarskap.

 

Mentorcoachprogram

Vill du ta steget vidare och certifiera dig genom organisationen ICF? Då behöver du 10 timmar mentorcoachning för att sedan göra en ansökan till ICF.

Vi har satt ihop ett program för mentorcoachning 10 timmar totalt. Du får möjlighet att vässa de 11 kärnkompetenserna för professionell coachning. I mentorcoachprogrammet ingår normalt 3 individuella samtal, 3,5 timmar mentorcoachning i grupp fysisk träff, 2 mentorcoachningpass i grupp via telefon, 2 timmar per gång. Kontakta Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den för datum och tider.

Läs informationsbladet om Skolcoachernas mentorcoachprogram


Utbildning i gruppcoachning för pedagoger - endagsutbildning

Målgruppen i vår gruppcoachutbildning är pedagoger som har en coachutbildning och vill få verktyg för gruppcoachning i skolan. Utbildningen innehåller olika metoder för hur man coachar en grupp men också hur hela gruppen coachar individuellt. Du får olika tekniker och verktyg för att få gruppmedlemmarna aktiverade samt praktiskt träning i att leda gruppcoachningen.

Datum 26 mars

Kostnad 3 200 exklusive moms

Mejla Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den för mer information.


Uppdragsutbildningar i coachning 

Coachutbildning för pedagoger, grundkurs 4 dagar och fördjupningskurs 4 dagar

Ladda ner informationsblad Coachutbildning 

Coachning - ett verktyg för skolan

Hel- eller halvdagsseminarium, kursbok ingår!

Ladda ner produktblad för Coachning - ett verktyg för skolan.

Kompetensforum