Aktuellt

Coachutbilda dig i augusti!
Nästa utbildningsstart är 4-7 augusti Coachutbildning för pedagoger, grundutbildningen, då du går alla fyra dagar i ett svep. Vår utbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coach Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.

 

Kompetensforum
Vi kommer under våren att ha ett Kompetensforum för tidigare deltagare tisdagen den 9 maj kl 15-18. På kompetensforumet har vi nöjet att presentera tre professionella lärarcoacher, Linda Sikström, Daniel Prsa och Cecilia Bergentz som har jobbar med kollegiala observationer och auskultationer i kommuner. De kommer belysa detta område utifrån olika perspektiv och delge oss sina framgångsfaktorer och utmaningar. Alla tre är förstelärare som gått vår coachutbildning för pedagoger. Se inbjudan Kompetensforum. Därefter 18-20 har vi ett vårmingel som är öppet för alla som är nyfikna på coachning i skolan. Inbjudan vårmingel.

Nytt samarbete med Skolverket
Just nu coachar och utbildar vi i coachning i regeringsuppdraget ”Samverkan för bästa skola”,  där Skolverket  genomför insatser och erbjuder stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige. 

Coachutbildning av förstelärare 
Flera kommuner, bland annat ett 100-tal lärare i Huddinge kommun, låter sina förstelärare gå våra coachutbildningar. Syftet är att stärka förstelärarna i sin roll. Utbildningen ger verktyg till att coacha andra lärare och utveckla det kollegiala lärandet.

Coachutbildning åt Samordningsförbundet
Vi har haft förmånen att återigen få utbilda för Samordningsförbundet  i Skellefteå, samt i Norsjö där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och landstinget är samverkande parter.

Utbildningen har varit fokuserad på vikten av att personalen ska ha ett coachande arbetssätt gentemot de individer de möter. På köpet har våra deltagare fått möjligheter till ett kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.


Lästips!

Skolcoacherna ansvarade för coachinsatsen inom Skolverkets projekt "Handledning för lärande" ett regeringsuppdrag i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Läs mer i rapporten "Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden" på Skolverkets hemsida.

Tidningen Skolvärlden skriver om Skolcoacherna och coachning i skolan. Läs reportaget i Skolvärlden här!

Vi gillar McKinseys rapport "How the world's most improved school systems keep getting better". Den tar upp vikten av ett coachande lärande.

Forskaren John Hatties slutsatser kring en framgångsrik skola är högintressanta. Här är Skolverkets sammanfattning.

Gilla oss på Facebook!
Där skriver vi mer om nyheter inom skola och coachning.

Mer artiklar och boktips hittar du här!
 

Vi är Skolcoacherna

Vår förankring i skolan gör oss unika som coacher och utbildare i coachande kommunikation. Vi har lång erfarenhet av utbildning, coachning, utveckling och förändringsarbete i skolor och företag. Vi är certifierade och diplomerade coacher och som följer ICF:s (International Coach Federations) etiska regler.

Läs mer om oss i Skolcoacherna.

Vill du lära dig mer om coachning i skolan? Vi har skrivit en bok som beskriver coachningens roll i skolan. Här finns inspiration till pedagoger som vill utveckla ett coachande förhållningssätt och använda en coachande metodik.

Du kan beställa boken här.