Coachutbildningar för skola, organisation och företag

Vi utbildar i coachande kommunikation och coachande ledarskap, allt från längre coachutbildningar till kortare seminarier och workshops. Genom våra utbildningar lär du dig arbeta med ett coachande förhållningssätt och du utvecklar ett ledarskap som tar tillvara på individens inneboende potential och unika resurser. Du får tillgång till effektiva coachande verktyg som bidrar till att få perspektiv på vad som är viktigt och som gör det lättare att nå sina mål.

Våra utbildningar är upplevelsebaserade, det vill säga teoripass varvas med praktiska övningar där du under handledning får träna på att använda coachande verktyg och modeller. Vi har både öppna utbildningar, se nedan, samt uppdragsutbildningar där vi skräddarsyr uppdraget efter behov. Vi kan också komma till din skola, organisation eller företag och inspirera genom att göra ett kortare seminarium.

Coachutbildning för pedagoger

Denna coachutbildning är anpassad till skolans värld. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i skolan. Allt fler kommuner och skolor har idag egna lärarcoacher och elevcoacher.

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning . Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav.

Utveckla ditt ledarskap - I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa - Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coachning i skolan och får andra att växa. Genom coachning stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan - Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning.

Innehåll och upplägg

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Innehåll grundutbildning fyra dagar: Coachning - ett verktyg för skolan,  Skapa grunden för coachning, Coachverktyg och coachfärdigheter

Innehåll fördjupningsutbildning fyra dagar: Grupp- och teamcoachning, Etik för coachning i skolan, Coachande feedback, Min coachstil

I utbildningen ingår också två coachsamtal på grundutbildningen och två coachsamtal på fördjupingsutbildningen, för att du ska få uppleva coachning.

Coachutbildningar 2020

Stockholm

Grundutbildning 5-6 mars och 31 mars-1 april

Grundutbildning intensiv 5-8 augusti

Fördjupningsutbildning 5-6 maj och 4-5 juni

Malmö

Grundutbildning 9-10 mars och 16-17 april

Fördjupningsutbildning sker i Stockholm 5-6 maj och 4-5 juni

Göteborg

Grundutbildning 15-16 juni och 17-18 september

Fördjupningsutbildning sker i Stockholm under hösten, datum kommer inom kort

Kostnad

Hela utbildningen åtta dagar: 28 000 kr exklusive moms om du väljer att boka alla åtta dagar samtidigt.

Om du går varje utbildning för sig, grundutbildningen eller fördjupningsutbildningen blir kostnaden 15 000 kr exklusive moms per utbildningsdel.

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal. Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker.

Ladda ner informationsblad för Coachutbildning för pedagoger - öppen utbildning

Betalningsvillkor - Coachutbildning för pedagoger

Motsvarande coachutbildning görs även som uppdragsutbildning, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Coachutbildning för organisationer och företag

Vår coachutbildning görs även som uppdragsutbildning för organisationer och företag. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i din organisation.

I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal både individuellt och i grupp. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till verkliga situationer exemplevis individuell coachning och gruppcoachning.

Innehåll och upplägg

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav.

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Innehåll grundutbildning fyra dagar: Coachning - ett verktyg för organisationen. Skapa grunden för coachning, Coachverktyg och coachfärdigheter.

Innehåll fördjupningsutbildning fyra dagar: Grupp- och teamcoachning, Etik för coachning, Coachande feedback, Min coachstil.

I utbildningen ingår också två coachsamtal på grundutbildningen och två coachsamtal på fördjupingsutbildningen, för att du ska få uppleva coachning.

Hel- eller halvsdagsseminarium

Coachning - ett verktyg för skolan

På det här seminariet får du lära dig hur du använder coachning som verktyg för samtal, individuellt och i grupp När du coachar elever och kollegor får du se människor växa.

Kursbok ingår!

Görs som uppdragsutbildning, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Ladda ner informationsblad för Coachning - ett verktyg för skolan.

Coachande ledarskap

En tredagarsutbildning för dig som är ledare som vill utveckla ett coachande ledarskap.

Stockholm 7-8 maj och 23 juni i Stockholm.

Görs även som uppdragsutbildning för skolans personal samt för organisationer och företag kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Mentorcoachprogrammet

Ta steget och bli certifierad coach!

Boka plats på vårt mentorcoachprogram: Fysiskt träff i Stockholm den 24 mars kl 12.15-16.30. Tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Två tillfällen med mentorcoachning i grupp á 2 timmar via telefon, 29 april och 20 maj kl 14-16. Totalt 11 timmar. För mer information och anmälan kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs informationsbladet om Skolcoachernas mentorcoachprogram

Utbildning i gruppcoachning

Utbildningen innehåller olika metoder för hur man coachar en grupp men också hur hela gruppen coachar individuellt. Du får olika tekniker och verktyg för att få gruppmedlemmarna aktiverade samt praktiskt träning i att leda gruppcoachningen.
Görs som uppdragsutbildning, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Uppdragsutbildningar i coachning

Samtliga utbildningar görs även som uppdragsutbildningar, vi kan komma till din din skola, kommun eller organisation och hålla våra och hålla våra utbildningar och de kan även anpassas till era behov och önskemål. För mer information kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skolcoacherna Sweden AB | Box 11041 | 100 61 Stockholm | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.