Coaching får visioner att bli verklighet!

Om oss

Vi har lång erfarenhet från skolans värld både som pedagoger och coacher. Vår förankring i skolan, men även i näringslivet, gör oss unika som coacher och utbildare. Vi brinner för skolans utveckling. Vår vision är att få en coachande kommunikation i alla led i skolan.

Vi är alla certifierade coacher och medlemmar i ICF, International Coaching Federation, www.coachfederation.org och icfsverige.se. Vi följer därmed ICF etiska regler.

Vi vill göra dig och din skola ännu mer attraktiv och rustad att hantera kommande utmaningar. Det är det viktigaste för oss.

Vi har ett stort nätverk av professionella coacher och utbildare vilka vi samarbetar med vid större skoluppdrag.

Genom att utbilda i coachande kommunikation och coacha vill vi skapa förutsättningar för en stimulerande och motiverande miljö där alla ska få lära och utvecklas efter sina förutsättningar. Vi tar även uppdrag globalt samt undervisar och coachar också på engelska

Helena Isakson, grundare och VD

Helena är ICF Associate Certified Coach (ACC)och har arbetat med coachning och utbildning inom skola och näringsliv sedan 2007. Helena utbildar i coaching, kommunikation, ledarskap och affärsutveckling/entreprenörskap. Hon har arbetat länge i olika ledande befattningar samt som konsult och affärsutvecklare, både nationellt och internationellt.

Inom skolan har hon verkat som skolledare och gymnasielärare i ekonomiska ämnen. Helena har också en lärarexamen och är utbildad civilekonom. 

Anna-Karin Arenius, grundare och utbildningschef

Anna-Karin är ICF Professional Certified Coach (ICF PCC). Hon har arbetat som professionell coach och utbildare i coaching inom skola och näringsliv sedan 2007. Anna-Karin har arbetat länge som lärare på grundskolan. Bakom sig har hon en lärarutbildning och en magisterexamen i yrkespedagogisk utbildningsledning. Anna-Karin har också skrivit boken "Coachning - ett verktyg för skolan".

Carin Hansdotter Bladh

Carin är certifierad coach (MCC, Master Certified Coach)​ med flera specifika påbyggnadsutbildningar inom coaching och handledning. Hon har lång erfarenhet som lärare, bland annat som grundskolelärare, SFI-lärare och specialpedagog på gymnasiet.

Carin är legitimerad lärare och utbildad specialpedagog. Carin sitter med i Redaktionsrådet för ICF Sverige och har skrivit böcker inom coachning. Hon arbetar också med ledarskapsutveckling, teamcoaching och chefscoaching inom näringslivet och offentlig sektor.

Nina Kristiansen

Ninna är certifierad coach (ACC) genom ICF, International Coaching Federation och har arbetat tillsammans med Skolcoacherna sedan 2017.

Ninna är legitimerad lärare, förstelärare och har lång erfarenhet som lärare och specialpedagog inom låg-och mellanstadiet.

Ninna föreläser och utbildar lärare (bland annat i ledarskap) samt coachar inom skola och näringsliv. Ninna coachar även privatpersoner.

Nina Ljungars

Nina är certifierad coach (PCC) genom ICF, som hon också aktivt engagerar sig i. Hon coachar och utbildar i både skola och näringsliv  (även på engelska, spanska och franska).

Nina har arbetat som språklärare på högstadiet och gymnasiet. Hon är civilekonom och har arbetat både i Sverige och utomlands i olika chefsbefattningar.

Lotta Lorentzon

Lotta är Associate Certified Coach (ACC) genom ICF och har arbetat tillsammans med Skolcoacherna sedan 2018.

Lotta arbetar med utbildning, coachning och handledning bla a inom Avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala Universitet och möter där rektorer, andra chefer, ledningsgrupper och pedagoger med ledningsuppdrag.

Hon har en stor erfarenhet av samtal, utbildning på vetenskaplig grund och att leda verksamhetsutveckling och har en bakgrund som lärare, rektor och verksamhetschef inom gymnasium, grundskola och förskola.

Maria Lund

Maria är certifierad coach (ACC 2015) genom ICF, International Coaching Federation. Hon arbetar som professionell coach och lärare i grundskolans senare del.

Maria är legitimerad lärare, förstelärare och har mångåring erfarenhet inom skola och skolutveckling. 

Thomas Malmqvist

Thomas är legitimerad lärare samt professionell coach (ACC-certifierad och PCC-diplomerad enligt ICF). Han har lång erfarenhet som lärare inom grundskolans alla stadier och en kortare tid som skolledare.

Thomas har också drivit egna utbildningsföretag och coachat inom näringslivet. Thomas har coachat professionellt i drygt åtta år och är dessutom utbildad gruppcoach.

Pia Olsson

Pia är ICF Professional Certified Coach (ICF PCC) och utbildad Coach Supervisor/Coachande Handledare, det senare med fokus på coaching och handledning av personer som i sin tur coachar och handleder andra professionellt (ex chefer, projektledare, lärare, coacher m.fl). Med sin dubbla behörighet (grund - och förskollärare) har hon lång och bred erfarenhet, bl.a.från sär- och dövskola.

Pia har stor kunskap om undervisning, samtal och ledarskap. Hon arbetar sedan 2007 som professionell coach, utbildare i coachning och ledarskapsutvecklare inom skola och näringsliv.

Pia är styrelseledamot ICF Sverige, tidigare Ambassadör i ICF Sverige Syd.

Lisa Sandborgh

Lisa är ICF-certifierad coach på ACC-nivå, diplomerad på PCC-nivå och har också en utbildning i teamcoaching. 

Lisa har en gedigen skolerfarenhet som lärare och rektor, främst på gymnasiet.  Hon brinner för att hjälpa chefer till ett ledarskap som är hållbart och coachande.

Sheri Shirazi

Sheri är ICF-certifierad coach (PCC). Hon har arbetat som professionell coach, mentorcoach och utbildare inom ledarskap och skola sedan 2009. Sheri är utbildad specialpedagog/handledare med lek och konst som specialpedagogisk metod.

Hon har en examen med barn och ungdomsvetenskap som huvudämne och har verkat i det pedagogiska sfären i många roller; som lärare, förskollärare, specialpedagog, pedagogisk ledare och projektledare.

Karin Sundbro

Karin är certifierad PCC-coach från International Coaching Federation (ICF) och licensierad utbildare från Academy for Coaching Excellence (ACE), där hon utbildat i Coachande Ledarskap. Karin har lärarexamen och har tidigare varit verksam som lågstadielärare.

Sedan 2000 har Karin jobbat med vuxnas lärande i olika former, som utbildare, föreläsare och handledare, och från 2006 som professionell coach. Karin är också ambassadör för ICF Sverige/Syd.

Johanna Svahn

Johanna Svahn är Associate Certified Coach (ACC) genom ICF. Hon har arbetat som lärare och elevcoach i Stockholm.

Hon har genomfört ett projekt på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten där hon studerat elevcoachningens potential och möjligheter.

På Skolcoacherna arbetar Johanna som coach och elevcoach att hyra samt är utbildningssamordnare för våra elevcoachutbildningar.

Alexandra Tittus

Alexandra är certifierad coach genom ICF och har arbetat som professionell coach sedan 2010. Hon har inriktat sig på strategisk intervention och har coachat inom både näringsliv, skola och privatpersoner.

Alexandra är utbildad gymnasielärare och har mångårig erfarenhet av undervisning och ledarskap. Genom inspirationsföreläsningar och aktivt ungdomsarbete har hon nära kontakt med skolor, ungdomar och deras lärare och ledare.

Jennie Astbrant

Jennie Astbrant har 20 års ledar- och chefsbakgrund inom utbildningssektorn.

Jennie är ICF-certifierad coach på ACC-nivå med inriktning mot ledare, chefer och grupper där hon vägleder organisationer mot mål- och resultat.

Sara Widlert

Sara är MCC (Master Certified Coach) och har coachat sedan 1999.

Inom coaching har hon särskilt specialiserat sig på gruppcoaching i olika former och Sara ger även kurser hos oss i ämnet. Sara utbildar i coachning och arbetar som mentorcoach åt coacher som ska certifiera sig.

Sara har tidigare arbetat med omställningsfrågor, ledarutveckling och inom kommunal socialvård. Då hon själv innehaft ett flertal chefsbefattningar coachar hon ofta ledare och chefer på olika nivåer.


Skolcoacherna Sweden AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel +4670-7796271
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Innehar F-skattesedel
Organisationsnummer: 559013-7880