Coachutbildningar för skola, organisation och företag

Delar av nedan utbildningar kan komma att ske digitalt om Coronapandemin/Covid-19 gör att det inte är lämpligt med fysiska träffar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi utbildar i coachande kommunikation och coachande ledarskap, allt från längre coachutbildningar till kortare seminarier och workshops. Genom våra utbildningar lär du dig arbeta med ett coachande förhållningssätt och du utvecklar ett ledarskap som tar tillvara på individens inneboende potential och unika resurser. Du får tillgång till effektiva coachande verktyg som bidrar till att få perspektiv på vad som är viktigt och som gör det lättare att nå sina mål.

Våra utbildningar är upplevelsebaserade, det vill säga teoripass varvas med praktiska övningar där du under handledning får träna på att använda coachande verktyg och modeller. Vi har både öppna utbildningar, se nedan, samt uppdragsutbildningar där vi skräddarsyr uppdraget efter behov. Vi kan också komma till din skola, organisation eller företag och inspirera genom att göra ett kortare seminarium.

Ackrediterade coachutbildningar

Denna coachutbildning är anpassad till skolans värld. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i skolan. Allt fler kommuner och skolor har idag egna lärarcoacher och elevcoacher.

Coachutbildningen grundar sig på International Coaching Federation (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning. 

Vår coachutbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coaching Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen åtta dagar) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.
Läs mer här

Utveckla ditt ledarskap - I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa - Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coachning i skolan och får andra att växa. Genom coachning stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan - Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning.

Innehåll och upplägg

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar. I vissa falll, när utbildningen är digital, sker  grunden respektive fördjupningen under fler dagar.

Innehåll grundutbildning: Coachning - ett verktyg för skolan,  Skapa grunden för coachning, Coachverktyg och coachfärdigheter

Innehåll fördjupningsutbildning: Grupp- och teamcoachning, Etik för coachning i skolan, Coachande feedback, Min coachstil

I utbildningen ingår också två coachsamtal på grundutbildningen och två coachsamtal på fördjupingsutbildningen, för att du ska få uppleva coachning.

Läs informationsblad för Coachutbildning för pedagoger

Stockholm  2021-2022

Grundutbildning 2021, fyra dagar

Grundutbildning 29-30 november och 20-21 januari  (digital)

Grundutbildning 2022,  fyra dagar

Grundutbildning 9-10 mars (digital) och 7-8 april (fysisk på plats i Stockholm)

Grundutbildning 6-7 september och 29-30 september ( fysisk på plats i Stockholm)

 

Fördjupningsutbildning 2022, fyra dagar

Fördjupningsutbildning 16-17 februari  (digital) och 17-18 mars (fysisk på plats i Stockholm)

Fördjupningsutbildning 12-13 maj (digital)  och 20-21 juni  (fysisk på plats i Stockholm) 

Fördjupningsutbildning 18-19 oktober (på plats i Stockholm) och 17-18 november ( digital)

Coachutbildningarna görs även på uppdrag för skola och kommun samt för organisationer och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Delar av ovan utbildningar kan komma att ske digitalt om Coronapandemin/Covid-19 gör att det inte är lämpligt med fysiska träffar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Avgift

Hela utbildningen åtta dagar: 28 000 kr exklusive moms om du väljer att boka alla åtta dagar samtidigt.

Om du går varje utbildning för sig, grundutbildningen eller fördjupningsutbildningen blir avgiften 15 000 kr exklusive moms per utbildningsdel.

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal. Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker.

Betalningsvillkor

Motsvarande coachutbildning görs även som uppdragsutbildning för skola, organisation och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Coachande ledarskap

Målet med utbildningen är att du som chef och ledare ska utveckla din kompetens och dina förmågor för att på ett ännu bättre sätt kunna bedriva ett coachande ledarskap.

Målet är att också att deltagarna efter utbildningen ska kunna bidra till att utveckla dem de arbetar med så att dessa på ett konstruktivt och självständigt sätt kan utveckla sina respektive karriärer, skapa positivt resultat och stärka sina arbetsrelationer.

Digital tvådagarsutbildning

16 mars och 25 april 2022

Coachande ledarskap ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er verksamhets behov.

Utbildningen sker i samarbete med Human Resource AB och Coachutbildning Sverige AB.

Avgift
9 750 kr exkl. moms

Läs informationsblad för Coachande ledarskap

Elevcoachutbildning

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du gå vår utbildning ovan. Utbildningen anpassas då till de deltagare som valt elevcoachinriktningen och du kommer erbjudas en extra halvdag med anpassning till elevcoachrollen. Du får verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Vår elevcoachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

Digitala inspirationsseminarier ”Coachning ett verktyg för skolan”

På dessa halvdagsseminarier får du verktyg att använda i det dagliga arbetet med elever och kollegor, individuellt och i grupp.

Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Görs även på uppdrag för skola och kommun samt för organisationer och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Coachutbildning för organisationer och företag

Vår coachutbildning görs även som uppdragsutbildning för organisationer och företag. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i din organisation.

I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal både individuellt och i grupp. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till verkliga situationer exempelvis individuell coachning och gruppcoachning.

Innehåll och upplägg

Coachutbildningen grundar sig på International Coaching Federation (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav.

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Innehåll grundutbildning fyra dagar: Coachning - ett verktyg för organisationen. Skapa grunden för coachning, Coachverktyg och coachfärdigheter.

Innehåll fördjupningsutbildning fyra dagar: Grupp- och teamcoachning, Etik för coachning, Coachande feedback, Min coachstil.

I utbildningen ingår också två coachsamtal på grundutbildningen och två coachsamtal på fördjupingsutbildningen, för att du ska få uppleva coachning.

Mentorcoachprogrammet

Ta steget och bli certifierad coach!

Boka plats på vårt mentorcoachprogram, samtliga tillfällen sker digitalt

Tre grupptillfällen á 2-3 tim. Dessutom ingår tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Totalt 11 timmar.

Nedan datum sker digitalt via zoom

11 februari fyra timmar i grupp  12.30-16.30

25 mars två timmar i grupp       13.30-15.30

11 maj två timmar i grupp         13.30-15.30

Samt tre individuella coachsamtal á 1 h via zoom

För mer information  kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs informationsbladet om Skolcoachernas mentorcoachprogram

Utbildning i gruppcoachning

Utbildningen innehåller olika metoder för hur man coachar en grupp men också hur hela gruppen coachar individuellt. Du får olika tekniker och verktyg för att få gruppmedlemmarna aktiverade samt praktiskt träning i att leda gruppcoachningen.
Görs som uppdragsutbildning, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Uppdragsutbildningar i coachning

Samtliga utbildningar görs även som uppdragsutbildningar, vi kan komma till din din skola, kommun eller organisation och hålla våra och hålla våra utbildningar och de kan även anpassas till era behov och önskemål. För mer information kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Övrigt

För att vara behörig till utbildningen ska du vara minst 25 år samt ha några års arbetslivserfarenhet och ha lägst en gymnasieutbildning. Vid behov kan vi också komplettera med en intervju.

 

Skolcoacherna Sweden AB | Box 11041 | 100 61 Stockholm | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.