Coachutbildningar för skola, organisation och företag

Delar av nedan utbildningar kan komma att ske digitalt om Coronapandemin/Covid-19 gör att det inte är lämpligt med fysiska träffar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi utbildar i coachande kommunikation och coachande ledarskap, allt från längre coachutbildningar till kortare seminarier och workshops. Genom våra utbildningar lär du dig arbeta med ett coachande förhållningssätt och du utvecklar ett ledarskap som tar tillvara på individens inneboende potential och unika resurser. Du får tillgång till effektiva coachande verktyg som bidrar till att få perspektiv på vad som är viktigt och som gör det lättare att nå sina mål.

Våra utbildningar är upplevelsebaserade, det vill säga teoripass varvas med praktiska övningar där du under handledning får träna på att använda coachande verktyg och modeller. Vi har både öppna utbildningar, se nedan, samt uppdragsutbildningar där vi skräddarsyr uppdraget efter behov. Vi kan också komma till din skola, organisation eller företag och inspirera genom att göra ett kortare seminarium.

Ackrediterad coachutbildning

I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning. 

Coachutbildningen grundar sig på International Coaching Federation (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coaching.

Vår coachutbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coaching Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen åtta dagar) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.
Läs mer här

Innehåll och upplägg

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar. I vissa falll, när utbildningen är digital, sker  grunden respektive fördjupningen under fler dagar.

Innehåll grundutbildning: Coaching - ett verktyg för skolan,  Skapa grunden för coaching,  Coachverktyg och coachfärdigheter

Innehåll fördjupningsutbildning: Grupp- och teamcoachning, Etik för coachning i skolan, Coachande feedback, Min coachstil

I utbildningen ingår också två coachsamtal på grundutbildningen och två coachsamtal på fördjupingsutbildningen, för att du ska få uppleva coachning.

Läs informationsblad för Coachutbildning för pedagoger

Grundutbildning Malmö, fyra dagar

2023

16-17 januari och 13-14 februari (fysisk på plats i Malmö)

Grundutbildning Stockholm, fyra dagar

2022

4-5 oktober (fysisk på plats i Stockholm) och 18-19 oktober (digital)

eller

5-6 december (fysisk på plats i Stockholm) och 30-31 januari ( digital)

2023

9-10  februari (fysisk på plats i Stockholm) och 9-10 mars ( digital)

 Fördjupningsutbildning Stockholm fyra dagar  

2022

2-3 november (digital) och 17-18 november (fysisk på plats i Stockholm)

2023

29-30 mars ( fysisk på plats i Stockholm) och 27-28 april (digital)

Coachutbildningarna görs även på uppdrag för skola och kommun samt för organisationer och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information. 

Delar av ovan utbildningar kan komma att ske digitalt om Coronapandemin/Covid-19 gör att det inte är lämpligt med fysiska träffar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Avgift

Hela utbildningen åtta dagar: 28 000 kr exklusive moms om du väljer att boka alla åtta dagar samtidigt.

Om du går varje utbildning för sig, grundutbildningen eller fördjupningsutbildningen blir avgiften 15 000 kr exklusive moms per utbildningsdel.

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal. Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker.

Betalningsvillkor

Motsvarande coachutbildning görs även som uppdragsutbildning för skola, organisation och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Mentorcoachprogrammet

För dig som är coachutbildad och vill certifiera dig hos ICF, International Coaching Federation som Associated Certified Coach, ACC.

Tre gruppträffar á 2-4 h. Dessutom ingår tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Totalt 11 timmar.

Gruppträffar under hösten:

24 november digitalt via Zoom 2 h 13.30-15.30

12 december fysiskt på plats i Stockholm 4 h 13.00-17.00

Datum sätts i samråd med gruppen, digitalt via Zoom kl 13.30-15.30 

Samt tre individuella coachsamtal á 1 h via Zoom.

De individuella samtalen kan påbörjas innan ovan datum. 

Avgift

8 900 kr exkl moms

Följande krävs för att göra en ansökan för certifiering hos ICF

  • 60 godkända utbildningstimmar, vilket ni redan har i och med er diplomering hos oss.
  • 10 timmar mentorcoachning under minst en 3-månadersperiod, vilket ni får genom vårt mentorcoachprogram.
  • Ett kunskapstest ”ICF Credentialing exam” som görs digitalt, 
  • Ett inspelat, transkriberat coachsamtal 
  • Minst 100 egna coachtimmar sedan ni påbörjade utbildningen, 25 av dessa timmar måste ske inom 18 månader innan ansökan lämnas in (75 av dessa timmar ska vara betalda, coachtimmar som gjorts i tjänsten räknas också in, 25 timmar kan vara obetalda)

För mer information läs här https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/icf-credentials-paths/acc-credential eller  kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Coachande ledarskap

Målet med utbildningen är att du som chef och ledare ska utveckla din kompetens och dina förmågor för att på ett ännu bättre sätt kunna bedriva ett coachande ledarskap.

Målet är att också att deltagarna efter utbildningen ska kunna bidra till att utveckla dem de arbetar med så att dessa på ett konstruktivt och självständigt sätt kan utveckla sina respektive karriärer, skapa positivt resultat och stärka sina arbetsrelationer.

Utbildning i coachande ledarskap, två dagar

15 september och 21 oktober (digitalt)

Coachande ledarskap ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er verksamhets behov.

Avgift
6 500 kr exkl moms per person för ovan datum.  Vid intresse av  uppdragsutbildning, kontakta oss för information och offert.

Läs informationsblad för Coachande ledarskap

Inspirationsseminarium i coachade ledarskap

Syftet med seminariet är att inspirera kring temat coachande ledarskap. Ett coachande ledarskap får dina medarbetare att växa, tänka nytt och ta ansvar för att nå uppsatta gemensamma mål. Läs mer  här (LÄNK Inspirationsseminarium pdf)

Ur innehållet

  • Vad är cochande ledarskap och coachande förhållningssätt.
  • Historik och vetenskaplig grund för coachande ledarskap.
  • Framgångsfaktorer med coachande ledarskap.
  • Skillnaden mellan coachning som verktyg och andra samtalsformer.
  • Utveckla ett coachande ledarskap. 

900 kr exkl moms ( ingår för de som tar vårt hösterbjudande för individuell coaching.

Läs mer här

23 november 2022 kl 14.30-17.00 eller

1 februari 2023 kl 14.30-17.00

Gruppcoachutbildning

För dig som är utbildad coach. Syftet är att du ska få färdigheter i gruppcoaching och stärka dig i rollen som gruppcoach.

Du kommer utveckla din coachmetodik och få verktyg och metoder för hur man coachar grupper.

Du får olika tekniker och verktyg för att få gruppmedlemmarna aktiverade samt praktiskt träning i att leda gruppcoachningen.

Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

Elevcoachutbildning

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du gå vår utbildning ovan. Utbildningen anpassas då till de deltagare som valt elevcoachinriktningen och du kommer erbjudas en extra halvdag med anpassning till elevcoachrollen. Du får verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Vår elevcoachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

 

Coachutbildning för organisationer och företag

Vår coachutbildning görs även som uppdragsutbildning för organisationer och företag. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coaching i  din organisation.

I utbildningen tränas du i att använda coaching som verktyg i olika typer av samtal både individuellt och i grupp. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till verkliga situationer exempelvis individuell coaching och gruppcoaching.

Innehåll och upplägg

Coachutbildningen grundar sig på International Coaching Federation (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coaching. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav.

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Innehåll grundutbildning fyra dagar: Coaching - ett verktyg för organisationen. Skapa grunden för coaching, Coachverktyg och coachfärdigheter.

Innehåll fördjupningsutbildning fyra dagar: Grupp- och teamcoaching,  Etik för coaching,  Coachande feedback, Min coachstil.

I utbildningen ingår också två coachsamtal på grundutbildningen och två coachsamtal på fördjupingsutbildningen, för att du ska få uppleva coaching.

Uppdragsutbildningar i coaching

Samtliga utbildningar görs även som uppdragsutbildningar, vi kan komma till din din skola, kommun eller organisation och hålla våra och hålla våra utbildningar och de kan även anpassas till era behov och önskemål. För mer information kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer om våra utbildningar

Utveckla ditt ledarskap - I utbildningen tränas du i att använda coaching som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa - Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coaching i skolan och får andra att växa. Genom coaching stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan - Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coaching av lärare, medarbetare, elever och gruppcoaching.

Övrigt

För att vara behörig till utbildningen ska du vara minst 25 år samt ha några års arbetslivserfarenhet och ha lägst en gymnasieutbildning. Vid behov kan vi också komplettera med en intervju.

 


Skolcoacherna Sweden AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel +4670-7796271
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Innehar F-skattesedel
Organisationsnummer: 559013-7880