Coachutbildningar för skola, organisation och företag

Delar av nedan utbildningar kan komma att ske digitalt om Coronapandemin/Covid-19 gör att det inte är lämpligt med fysiska träffar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi utbildar i coachande kommunikation och coachande ledarskap, allt från längre coachutbildningar till kortare seminarier och workshops. Genom våra utbildningar lär du dig arbeta med ett coachande förhållningssätt och du utvecklar ett ledarskap som tar tillvara på individens inneboende potential och unika resurser. Du får tillgång till effektiva coachande verktyg som bidrar till att få perspektiv på vad som är viktigt och som gör det lättare att nå sina mål.

Våra utbildningar är upplevelsebaserade, det vill säga teoripass varvas med praktiska övningar där du under handledning får träna på att använda coachande verktyg och modeller. Vi har både öppna utbildningar, se nedan, samt uppdragsutbildningar där vi skräddarsyr uppdraget efter behov. Vi kan också komma till din skola, organisation eller företag och inspirera genom att göra ett kortare seminarium.

Coachutbildning för pedagoger

Denna coachutbildning är anpassad till skolans värld. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i skolan. Allt fler kommuner och skolor har idag egna lärarcoacher och elevcoacher.

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav.

Utveckla ditt ledarskap - I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa - Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coachning i skolan och får andra att växa. Genom coachning stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan - Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning.

Innehåll och upplägg

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Innehåll grundutbildning fyra dagar: Coachning - ett verktyg för skolan,  Skapa grunden för coachning, Coachverktyg och coachfärdigheter

Innehåll fördjupningsutbildning fyra dagar: Grupp- och teamcoachning, Etik för coachning i skolan, Coachande feedback, Min coachstil

I utbildningen ingår också två coachsamtal på grundutbildningen och två coachsamtal på fördjupingsutbildningen, för att du ska få uppleva coachning.

Läs informationsblad för Coachutbildning för pedagoger

Coachutbildningar

Stockholm 2021

Grundutbildning 10-11 februari och 16-17 mars (digital)

Grundutbildning 27-28 maj, och 18, 21 juni och 13 augusti(obs fem dagar) Första fyra dagarna digitalt och sista dagen på plats.

Grundutbildning 7-8 september och 30 september-1 oktober

Fördjupningsutbildning 15-16 april och 6-7 maj (digital)

Fördjupningsutbildning 19-20 oktober och 25-26 november

Malmö 2021 ​

Grundutbildning 20-21 april och 10-11 maj

Fördjupningsutbildning sker i Stockholm 19-20 oktober och 25-26 november
Coachutbildningarna görs även på uppdrag för skola och kommun samt för organisationer och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Delar av ovan utbildningar kan komma att ske digitalt om Coronapandemin/Covid-19 gör att det inte är lämpligt med fysiska träffar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Avgift

Hela utbildningen åtta dagar: 28 000 kr exklusive moms om du väljer att boka alla åtta dagar samtidigt.

Om du går varje utbildning för sig, grundutbildningen eller fördjupningsutbildningen blir avgiften 15 000 kr exklusive moms per utbildningsdel.

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal. Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker.

Betalningsvillkor

Motsvarande coachutbildning görs även som uppdragsutbildning, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Elevcoachutbildning

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du gå vår utbildning ovan. Utbildningen anpassas då till de deltagare som valt elevcoachinriktningen och du kommer erbjudas en extra halvdag med anpassning till elevcoachrollen. Du får verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Vår elevcoachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

Läs informationsblad för Elevcoachutbildning

Digitala inspirationsseminarier ”Coachning ett verktyg för skolan”

På dessa halvdagsseminarier får du verktyg att använda i det dagliga arbetet med elever och kollegor, individuellt och i grupp.

11 mars kl 14.30-16.30
Läs mer och anmäl er här

Avgift: 500 kr exklusive moms, boken "Coachning ett verktyg för skolan" ingår (värde 190 kr exklusive moms). Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Görs även på uppdrag för skola och kommun samt för organisationer och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Coachutbildning för organisationer och företag

Vår coachutbildning görs även som uppdragsutbildning för organisationer och företag. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i din organisation.

I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal både individuellt och i grupp. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till verkliga situationer exemplevis individuell coachning och gruppcoachning.

Innehåll och upplägg

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav.

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Innehåll grundutbildning fyra dagar: Coachning - ett verktyg för organisationen. Skapa grunden för coachning, Coachverktyg och coachfärdigheter.

Innehåll fördjupningsutbildning fyra dagar: Grupp- och teamcoachning, Etik för coachning, Coachande feedback, Min coachstil.

I utbildningen ingår också två coachsamtal på grundutbildningen och två coachsamtal på fördjupingsutbildningen, för att du ska få uppleva coachning.

Coachande ledarskap

En tredagarsutbildning för dig som är ledare som vill utveckla ett coachande ledarskap.

Stockholm 14-15 september och 13 oktober

Syftet med utbildningen är att stärka och utveckla ett coachande ledarskap som tar tillvara medarbetarnas inneboende potential och unika resurser. Ett coachande ledarskap ger en ökad delaktighet, motivation och ansvarstagande. Detta leder i sin tur till individuell utveckling, ökat lärande och mer arbetsglädje.

Du får värdefulla coachfärdigheter och konkreta verktyg att använda i de dagliga möten du har som ledare och chef. Verktyg du har nytta av exempelvis när du möter olika grupper och individer, hanterar utvecklingsfrågor, håller medarbetarsamtal eller i spontana möten med en kollega.

Ett coachande förhållningssätt i kommunikationen fördjupar samtalen, gör medarbetaren delaktig och ansvarig att finna lösningar och vägar framåt.

Läs informationsblad för Coachande ledarskap

Vid sidan om utbildningen får deltagarna också två individuella coachsamtal. Fokus blir på det som behöver utvecklas i ledarrollen.

Av dessa tre dagar kan två tillgodoräknas i det fall deltagaren vill gå vidare och diplomera eller certifiera sig. Vår coachutbildning är godkänd och ackrediterad enligt vår branschorganisation ICF, International Coach Federation.

Utbildningen görs även som uppdragsutbildning för skolans personal samt för organisationer och företag kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Mentorcoachprogrammet

Ta steget och bli certifierad coach!

Boka plats på vårt mentorcoachprogram, samtliga tillfällen sker digitalt

18 mars kl 08.15-12.15
23 april kl 14-16
3 juni kl 14-16

Dessutom ingår tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Totalt 11 timmar. För mer information och höstens datum kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs informationsbladet om Skolcoachernas mentorcoachprogram

Utbildning i gruppcoachning

Utbildningen innehåller olika metoder för hur man coachar en grupp men också hur hela gruppen coachar individuellt. Du får olika tekniker och verktyg för att få gruppmedlemmarna aktiverade samt praktiskt träning i att leda gruppcoachningen.
Görs som uppdragsutbildning, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Uppdragsutbildningar i coachning

Samtliga utbildningar görs även som uppdragsutbildningar, vi kan komma till din din skola, kommun eller organisation och hålla våra och hålla våra utbildningar och de kan även anpassas till era behov och önskemål. För mer information kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skolcoacherna Sweden AB | Box 11041 | 100 61 Stockholm | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.