Coachutbildningar för skola, organisation och företag

Vi har allt från längre coachutbildningar till kortare seminarier och workshops.

På våra utbildningar lär du dig arbeta med ett coachande förhållningssätt och du utvecklar ett ledarskap som tar tillvara på individens inneboende potential och unika resurser. Du får tillgång till effektiva coachande verktyg som bidrar till att få perspektiv på vad som är viktigt och som gör det lättare att nå sina mål.

Våra utbildningar är upplevelsebaserade, det vill säga teoripass varvas med praktiska övningar där du under handledning får träna på att använda coachande verktyg och modeller. Vi har både öppna utbildningar, se nedan, samt uppdragsutbildningar där vi skräddarsyr uppdraget efter behov.

Vi kan också komma till din skola, organisation eller företag och inspirera genom att göra ett kortare seminarium.

Ackrediterad coachutbildning

I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coaching. 

Coachutbildningen grundar sig på International Coaching Federation (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coaching.

Om du går både grund- och fördjupningsutbildning blir du diplomerad coach.

Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav och när du är diplomerad kan du gå vidare på vårt mentorcoachprogram och bli certifierad coach via ICF.


Läs mer här

Innehåll och upplägg

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar. 

Innehåll grundutbildning: Coaching - ett verktyg för skolan,  Skapa grunden för coaching,  Coachverktyg och coachfärdigheter

Innehåll fördjupningsutbildning: Grupp- och teamcoaching, Etik för coaching i skolan, Coachande feedback, Min coachstil

I utbildningen ingår också coachsamtal ett på grundutbildningen och två på fördjupingsutbildningen, för att du ska få uppleva coaching.

Samtliga utbildningar ges även som uppdragsutbildningar åt skola, kommun eller organisation.

Grund- respektive fördjupningsutbildningen är normalt sett fyra dagar vardera. 

Grundutbildning Stockholm, fyra dagar

5-6 september (fysisk på plats) och 5-6 oktober (digital)

29-30 november (fysisk på plats) och) 18-19 januari (digital)

Grundutbildning Malmö, fyra dagar

16-17 januari och 13-14 februari (fysisk på plats)

15-16 november (fysisk på plats) och 18-19 januari (digital)

Fördjupningsutbildning Stockholm fyra dagar  

9-10 november (digital) och 5-6 december (fysisk på plats)

Coachutbildningarna görs även på uppdrag för skola och kommun samt för organisationer och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information. 

Avgift

Hela utbildningen åtta dagar: 28 000 kr exklusive moms om du väljer att boka alla åtta dagar samtidigt.

Om du går varje utbildning för sig, grundutbildningen eller fördjupningsutbildningen blir avgiften 15 000 kr exklusive moms per utbildningsdel.

I utbildningen ingår också coachsamtal med en av våra certifierade coacher, ett på grundutbildningen och två på fördjupingsutbildningen.

Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker samt fika under utbildningsdagarna.

Betalningsvillkor

Motsvarande coachutbildning görs även som uppdragsutbildning för skola, organisation och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Utbildning i coachande ledarskap,  två dagar

Syftet med utbildningen är att du som chef och ledare ska stärka  utveckla ett coachande ledarskap och förhållningssätt som tar tillvara på medarbetarnas inneboende potential och unika resurser.  Under utbildningen får du värdefulla coachfärdigheter och konkreta verktyg att använda i ditt ledarskap och i de möten du har med individer och grupper.

22 september (fysisk på plats i Stockholm)

20 oktober (digital)

Avgift

Vi har just nu ett vårerbjudande 7 400  SEK exkl. moms per person ( ord. pris 8 900 SEK exkl. moms per person).

 Läs mer här

Coachande ledarskap ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er verksamhets behov. 

Elevcoachutbildning

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du antingen gå vår grundutbildning i coaching ovan eller gå en skräddarsydd digital utbildning som anordnas under tre halvdagar i höst, se datum nedan samt kontakta oss för mer information.

Oavsett vilken utbildning du väljer så får verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Vår coachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare. Läs mer här  

Datum för den digitala utbildningen:

14 september, 13 oktober och 23 november kl 12.15-17.00

Avgift

Vi har just nu ett vårerbjudande  5 600 SEK exkl. moms (ord. pris 6 900  SEK exkl moms)

Gruppcoachutbildning, en heldag och två halvdagar

Du får verktyg för hur man coachar grupper och olika tekniker för att få gruppdeltagarna aktiverade samt praktisk träning i att leda gruppcoaching.

Utbildningen startar två dagar i april, fördelat på en halv- och heldag och avslutas med en halvdag i maj då deltagarna får fördjupning och uppföljning i grupp- och teamcoaching samt får tillfälle att reflektera över och få stöd i sin grupp- och teamcoachroll.

För dig som är utbildad coach (minst grundutbildning, 4 dagar) och vill lära dig mer om gruppcoaching.

19 oktober      13–17 i Stockholm

20 oktober       8.30-16.30  i Stockholm

17 november    8.30-12.00 digitalt via zoom

Avgift

Läs mer här

Avgift

7 900 SEK exkl. moms per person

Görs även som uppdragsutbildning, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information

Mentorcoachprogrammet

För dig som är coachutbildad och vill certifiera dig hos ICF, International Coaching Federation som Associated Certified Coach, ACC.

Tre gruppträffar á 2-4 h. Dessutom ingår tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Totalt 10 timmar.

Avgift

8 900 kr exkl moms

Följande krävs för att göra en ansökan för certifiering hos ICF

  • 60 godkända utbildningstimmar, vilket ni redan har i och med er diplomering hos oss.
  • 10 timmar mentorcoachning under minst en 3-månadersperiod, vilket ni får genom vårt mentorcoachprogram.
  • Ett kunskapstest ”ICF Credentialing exam” som görs digitalt, 
  • Ett inspelat, transkriberat coachsamtal 
  • Minst 100 egna coachtimmar sedan ni påbörjade utbildningen, 25 av dessa timmar måste ske inom 18 månader innan ansökan lämnas in (75 av dessa timmar ska vara betalda, coachtimmar som gjorts i tjänsten räknas också in, 25 timmar kan vara obetalda)

För mer information läs här https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/icf-credentials-paths/acc-credential eller  kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Coachande ledarskap

Målet med utbildningen är att du som chef och ledare ska utveckla din kompetens och dina förmågor för att på ett ännu bättre sätt kunna bedriva ett coachande ledarskap.

Målet är att också att deltagarna efter utbildningen ska kunna bidra till att utveckla dem de arbetar med så att dessa på ett konstruktivt och självständigt sätt kan utveckla sina respektive karriärer, skapa positivt resultat och stärka sina arbetsrelationer.

Utbildning i coachande ledarskap, två dagar

Coachande ledarskap ges som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er verksamhets behov.

Läs informationsblad för Coachande ledarskap

Elevcoachutbildning

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du gå vår utbildning ovan. Utbildningen anpassas då till de deltagare som valt elevcoachinriktningen och du kommer erbjudas en extra halvdag med anpassning till elevcoachrollen. Du får verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Vår elevcoachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

Coachutbildning för organisationer och företag

Vår coachutbildning görs även som uppdragsutbildning för organisationer och företag. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coaching i  din organisation.

I utbildningen tränas du i att använda coaching som verktyg i olika typer av samtal både individuellt och i grupp. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Coachutbildningen grundar sig på International Coaching Federation (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coaching. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav.

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Kontakta oss för mer information.

Uppdragsutbildningar i coaching

Samtliga utbildningar görs även som uppdragsutbildningar, vi kan komma till din din skola, kommun eller organisation och hålla våra och hålla våra utbildningar och de kan även anpassas till era behov och önskemål. För mer information kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Övrigt

För att vara behörig till utbildningen ska du vara minst 25 år samt ha några års arbetslivserfarenhet och ha lägst en gymnasieutbildning. Vid behov kan vi också komplettera med en intervju.


Skolcoacherna Sweden AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel +4670-7796271
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Innehar F-skattesedel
Organisationsnummer: 559013-7880