Coachutbildningar för skola, organisation och företag

Vi har allt från längre coachutbildningar till kortare seminarier och workshops.

På våra utbildningar lär du dig arbeta med ett coachande förhållningssätt och du utvecklar ett ledarskap som tar tillvara på individens inneboende potential och unika resurser. Du får tillgång till effektiva coachande verktyg som bidrar till att få perspektiv på vad som är viktigt och som gör  det lättare att nå sina mål.

Våra utbildningar är upplevelsebaserade, det vill säga teoripass varvas med praktiska övningar där du under handledning får träna på att använda coachande verktyg och modeller. Vi har både öppna utbildningar, se nedan, samt uppdragsutbildningar där vi skräddarsyr uppdraget efter behov.

Vi kan också komma till din skola, organisation eller företag och inspirera genom att göra ett kortare seminarium.

Ackrediterad coachutbildning

I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coaching. 

Coachutbildningen grundar sig på International Coaching Federation (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coaching.

Om du går både grund- och fördjupningsutbildning blir du diplomerad coach.

Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav och när du är diplomerad kan du gå vidare på vårt mentorcoachprogram och bli certifierad coach via ICF.


Läs mer här

Innehåll och upplägg

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar. 

Innehåll grundutbildning: Coaching - ett verktyg för skolan,  Skapa grunden för coaching,  Coachverktyg och coachfärdigheter

Innehåll fördjupningsutbildning: Grupp- och teamcoaching, Etik för coaching i skolan, Coachande feedback, Min coachstil

Mentorcoaching syftar till att utveckla dig som coach och höjer kvalitén på dina coachfärdigheter.  Du får stöd i att använda ICF:s (International Coaching Federations) kärnkompetenser i samtal och förhållningssätt och blir coachad på din coaching.

Samtliga utbildningar ges även som uppdragsutbildningar åt skola, kommun eller organisation.

Grund- respektive fördjupningsutbildningen är normalt sett fyra dagar vardera. 

Grundutbildning Stockholm, fyra dagar

2024

14-15 februari ( fysisk på plats) och 14-15 mars (digital)

9-10 september (fysisk på plats) och 3-4 oktober (digital)

Grundutbildning Göteborg, fyra dagar

2024

11-12 april (fysisk på plats) och 17 maj (digital) 18 juni (digital)

Grundutbildning Malmö, fyra dagar

2024

19-20 februari  (fysisk på plats) och 17 maj (digital) 18 juni (digital)

Fördjupningsutbildning Stockholm fyra dagar  

2024

16-17 april  (fysiskt på plats) och 14 maj (digital) samt 17 juni (digital) 

6-7 november (fysisk på plats) och 3 december (digital) 12 december (digital)   

Mentorcoachtillfälle i grupp för de som går fördjupningen i höst:

23 oktober 14.30-16.30 (digital)         

Avgift

Grundutbildning, fyra dagar, 14 000 kr exkl. moms.

Fördjupningsutbildning, fyra dagar, 16 000 kr exkl. moms.

Bokar du grund och fördjupning samtidigt får du 2 000 kr exkl. moms i rabatt och avgiften blir 28 000 kr exkl. moms. 

I utbildningen ingår också fem mentorcoachtimmar, dels två individuella mentorcoachsamtal (ett på grundutbildningen och ett på fördjupningsutbildningen) samt tre timmar i  grupp för de som går fördjupningen (dels en timme integrerad i utbildningsdagarna samt två timmar ytterligare utöver det, se datum ovan).

För att bli certifierad ACC- Associate Certified Coach krävs tio mentorcoachtimmar och efter fördjupningen erbjuder vi fem ytterligare mentorcoachimmar i grupp och individuellt. 

Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker samt fika under utbildningsdagarna.

Betalningsvillkor

Motsvarande coachutbildning görs även som uppdragsutbildning för skola, organisation och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Utbildning i coachande ledarskap,  två dagar

Syftet med utbildningen är att du som chef och ledare ska stärka  utveckla ett coachande ledarskap och förhållningssätt som tar tillvara på medarbetarnas inneboende potential och unika resurser.  Under utbildningen får du värdefulla coachfärdigheter och konkreta verktyg att använda i ditt ledarskap och i de möten du har med individer och grupper.

 Läs mer här

Coachande ledarskap ges som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er verksamhets behov. 

Elevcoachutbildning

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du gå vår grundutbildning i coaching, se ovan . Om ni är en grupp på över sex deltagare kan vi ordna en  kortare skräddarsydd digital utbildning under tre halvdagar  Läs mer här  och  kontakta oss för mer information.

På våra utbildningar får du verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Vår coachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

Grupp- och teamcoachutbildning, en heldag och tre halvdagar

Du får verktyg för hur man coachar grupper och olika tekniker för att få gruppdeltagarna aktiverade samt praktisk träning i att leda grupp- och teamcoaching.

Utbildningen startar två dagar i höst, fördelat på en halv- och heldag och avslutas med två digitala halvdagar då deltagarna får fördjupning och uppföljning i grupp- och teamcoaching samt får tillfälle att reflektera över och få stöd i sin grupp- och teamcoachroll. 

För dig som är utbildad coach (minst grundutbildning, 4 dagar) och vill lära dig mer om gruppcoaching.

30 september kl 13-17 (fysisk på plats i Stockholm)

1 oktober kl 8.30-16.30 (fysisk på plats i Stockholm)

 5 november kl  8.30-12 (digital)

 2 december kl 14-17 (digital)

Läs mer här

Avgift

8 600 kr exkl. moms per person

Görs även som uppdragsutbildning, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information

Mentorcoachprogrammet

För dig som är coachutbildad och vill certifiera dig hos ICF, International Coaching Federation som Associated Certified Coach, ACC.

Tre gruppträffar á 2-4 h. Dessutom ingår tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Totalt 10 timmar.

Avgift

8 900 kr exkl. moms

Följande krävs för att göra en ansökan för certifiering hos ICF

  • 60 godkända utbildningstimmar, vilket ni redan har i och med er diplomering hos oss.
  • 10 timmar mentorcoachning under minst en 3-månadersperiod, vilket ni får genom vårt mentorcoachprogram.
  • Ett kunskapstest ”ICF Credentialing exam” som görs digitalt, 
  • Ett inspelat, transkriberat coachsamtal 
  • Minst 100 egna coachtimmar sedan ni påbörjade utbildningen, 25 av dessa timmar måste ske inom 18 månader innan ansökan lämnas in (75 av dessa timmar ska vara betalda, coachtimmar som gjorts i tjänsten räknas också in, 25 timmar kan vara obetalda)

För mer information läs här https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/icf-credentials-paths/acc-credential eller  kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Coachande ledarskap

Målet med utbildningen är att du som chef och ledare ska utveckla din kompetens och dina förmågor för att på ett ännu bättre sätt kunna bedriva ett coachande ledarskap.

Målet är att också att deltagarna efter utbildningen ska kunna bidra till att utveckla dem de arbetar med så att dessa på ett konstruktivt och självständigt sätt kan utveckla sina respektive karriärer, skapa positivt resultat och stärka sina arbetsrelationer.

Utbildning i coachande ledarskap, två dagar

Coachande ledarskap ges som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er verksamhets behov.

Läs informationsblad för Coachande ledarskap

Elevcoachutbildning

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du gå vår grundutbildning i coaching, se ovan . Om ni är en grupp på över sex deltagare kan vi  också ordna en kortare skräddarsydd digital utbildning på tre halvdagar, kontakta oss för mer information.

På våra utbildningar får du verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Vår coachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

Coachutbildning för organisationer och företag

Vår coachutbildning görs även som uppdragsutbildning för organisationer och företag. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coaching i  din organisation.

I utbildningen tränas du i att använda coaching som verktyg i olika typer av samtal både individuellt och i grupp. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Coachutbildningen grundar sig på International Coaching Federation (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coaching. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav.

Du kan välja att gå hela utbildningen, åtta dagar - eller att gå vår grundutbildning på fyra dagar, för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Kontakta oss för mer information.

Uppdragsutbildningar i coaching

Samtliga utbildningar görs även som uppdragsutbildningar, vi kan komma till din din skola, kommun eller organisation och hålla våra och hålla våra utbildningar och de kan även anpassas till era behov och önskemål. För mer information kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Övrigt

För att vara behörig till utbildningen ska du vara minst 25 år samt ha några års arbetslivserfarenhet och ha lägst en gymnasieutbildning. Vid behov kan vi också komplettera med en intervju.


Skolcoacherna Sweden AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel +4670-7796271
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Innehar F-skattesedel
Organisationsnummer: 559013-7880