Vår coaching

Individuell coaching med fokus på ledarskapet

Vår coaching syftar till att utveckla ditt professionella och personliga ledarskap. Coachingen hjälper dig att se nya perspektiv samt att få ökad motivation och energi.  Vi är professionella coacher och certifierade via ICF, International Coaching Federation och har lång erfarenhet av skolans värld och att coacha ledare.  Vi arbetar under sekretess det vill säga allt det vi pratar om stannar mellan oss. Vi följer ICF: s etiska riktlinjer  ICF etiska riktlinjer

Vi har just nu ett vårerbjudande 11 000 kr exkl moms (ordinarie pris 14 000 kr exkl moms) för sex coachsamtal under en period på minst ett par månader. Detta pris gäller vid bokning före den 31 maj. 

Läs mer här

 Mål för coachingen kan bland annat vara att;

 • Bli ännu tryggare i ledarrollen
 • Hantera och minska stressen
 • Hantera konflikter
 • Ta bättre beslut
 • Hitta sina styrkor och förmågor
 • Prioritera och arbeta mer systematiskt
 • Få ökad motivation och energi
 • Stärka självkänslan och självinsikten

ICF, har definierat åtta kompetenser som är viktiga i professionell coaching och utgör själva kärnan i vår coaching.

 • Förstår coachingetik och -normer och tillämpa dem konsekvent.
 • Utvecklar och upprätthåller ett coachande förhållningssätt som är öppet, nyfiket, flexibelt och klientfokuserat.
 • Bygger partnerskap och skapar avtal om coachingrelationen och om process, plan och mål för coachingen.
 • Utvecklar förtroende och trygghet.
 • Vara helt medveten och närvarande.
 • Lyssnar aktivt.
 • Väcker medvetenhet.
 • Främjar lärande och utveckling

Länk till engelska originaltexten till ICF kärnkompetenser

Gruppcoaching

Vi har även gruppcoaching av ledningsgrupper, allt från två personer eller fler. Coaching av en grupp bygger på samma principer som när du coachas individuellt. Verktygen och teknikerna är desamma - strukturen, frågetekniken och lyssnandet. En stor vinst med grupp-/teamcoaching är att du kan nå flera samtidigt och insikten i gruppen om allas olikheter och andras sätt att tänka ökar.

Gruppcoaching är ett bra forum för arbetslagsutveckling men även för andra grupper i skolan.  Det ger en bra plattform för att starta förändringsarbete på din skola.

Gruppcoaching är ett kraftfullt verktyg, där deltagarna får hjälp att hitta fokus, energi och motivation. Det är en process som syftar till att frigöra potentialen och möjligheterna i gruppen. Det gör att gruppen växer och bygger lösningar i stället för stanna vid problem.

I gruppcoachens verktygslåda finns bland annat kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, effektiva metoder för målfokusering och träning i aktiv feedback.

En gruppcoach hjälper gruppen att:

 • Få bättre struktur och målfokus
 • Kommunicera bättre
 • Ta tillvara styrkor och kompetenser i gruppen
 • Skapa bättre gruppkänsla och stärka relationer
 • Förankra gemensamma förhållningssätt
 • Utvecklas i yrket

Lärarcoaching

Som pedagog vill du ständigt utveckla din undervisning. Till din hjälp får du här en professionell coach med egen yrkeserfarenhet som lärare, som utmanar dig och hjälper dig att nå dina mål.

Agendan är din. De svar du söker finns oftast hos dig själv och coachen hjälper dig att hitta fram till svaren och göra dem tydliga. Du är själv huvudpersonen i din kompetensutveckling, och styr därför vilka områden du vill utveckla.

Coachingen kan bidra till att du vågar prova nya saker i klassrummet och får dig att se nya möjligheter i de utmaningar du ställs inför. Coachingen kan till exempel bidra med att du blir tydligare i ditt ledarskap, utvecklar dialogen med eleverna och att du känner dig lugnare i din yrkesroll.

Coachingen kan bland annat handla om att:

 • Utveckla din undervisning och ditt ledarskap
 • Bli tryggare i lärarrollen och hitta dina styrkor
 • Prioritera bland arbetsuppgifterna
 • Fokusera på det väsentliga
 • Hitta ny lust och motivation
 • Ta sig an nya utmaningar i yrket
 • Involvera eleverna mer in undervisningen.

Så här går det till

En stor del av coachingen är just samtalet som förs mellan dig som pedagog och coachen. Fokus ligger på dig och vad du vill utveckla i ditt arbete. Vi kan enbart ha coachsamtal om så önskas men det går även att varva coachsamtalen med klassrumsobservationer. Klassrumsobservationen sker på ett coachande vis, du bestämmer vad som ska observeras i linje med det utvecklingsområde du valt att arbeta med.

I anslutning till observationen har vi ett uppföljande coachsamtal. Då reflekterar du kring lektionen tillsammans med coachen och sätter upp nya steg att gå vidare. Vad gäller antal coachtillfällen föreslår vi att coachningen sträcker sig över en tremånadersperiod,  åtta coachtillfällen varav ett till tre av tillfällena är klassrumsobservationer.

Coachprocessen och handlingsfokus

Syftet med lärarcoachingen är i grunden att det ska bli bättre resultat för eleverna. Du kommer till din coaching med ett område du vill utveckla och arbeta med under din coachperiod. Tillsammans sätter du och coachen ett övergripande mål som sedan bryts ner i enkla konkreta mål för samtalen. Dessa konkreta mål gör dig fokuserad på handling, utveckling och lärande. Du bestämmer sedan vad du ska göra till nästa gång. Frågor som fokuserar på hur, var och när hjälper dig att komma till handling. Det ska kännas spännande, kul och lagom stort.

Vi coacher

Vi är professionella coacher och certifierade via ICF, International Coaching Federation. Vi har lång erfarenhet av coaching i skolans värld och i näringslivet. 

Du som blir coachad

Du har en vilja att utvecklas. Det är du som är experten på ditt ämne. Det är ditt engagemang och mod som avgör om det blir ett bra resultat. Vi coacher utgår från att det är du själv som sitter inne med svaren och lösningarna.

”Jag har blivit sedd i min undervisning och lärarroll. Den feedback jag fått i coachningssamtalet och efter klassrumsbesöken har gett mig så mycket mer än vad exempelvis skolledare ger när de besöker klassrummet. Dessutom lärde coachningen mig hur jag kan ställa mycket bättre frågor till elever och kollegor. Allt har har skapat ett nytt förhållningssätt som leder till eget ansvar och utveckling.”


Skolcoacherna Sweden AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel +4670-7796271
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Innehar F-skattesedel
Organisationsnummer: 559013-7880