Delar av våra utbildningar kan komma att ske digitalt om Coronapandemin/Covid-19 gör att det inte är lämpligt med fysiska träffar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samtliga utbildningar ges även som uppdragsutbildningar åt skola, kommun eller organisation.
Läs mer om våra utbildningar här.

Ackrediterade coachutbildningar

Vår coachutbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coaching Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen åtta dagar) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.
Läs mer här

Grund- respektive fördjupningsutbildningen är normalt sett 4 dagar vardera. I vissa fall när utbildning görs på uppdrag av skolor eller kommuner kan vi lägga upp utbildningen på fler dagar.

Grundutbildning Malmö, fyra dagar

2023

16-17 januari och 13-14 februari (fysisk på plats i Malmö)

Grundutbildning Stockholm, fyra dagar

2022 

4-5 oktober (fysisk på plats i Stockholm) och 18-19 oktober (digital)

eller

5-6 december (fysisk på plats i Stockholm) och 30-31 januari ( digital)

2023

9-10 februari (fysisk på plats i Stockholm) och 9-10 mars ( digital)

 Fördjupningsutbildning Stockholm fyra dagar  

2022

2-3 november (digital) och 17-18 november (fysisk på plats i Stockholm)

2023

29-30 mars ( fysisk på plats i Stockholm) och 27-28 april (digital)

Coachutbildningarna görs även på uppdrag för skola och kommun samt för organisationer och företag. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Delar av ovan utbildningar kan komma att ske digitalt om Coronapandemin/Covid-19 gör att det inte är lämpligt med fysiska träffar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Individuell coaching med fokus på ledarskapet

Vår coaching syftar till att utveckla ditt professionella och personliga ledarskap. Coachingen hjälper dig att se nya perspektiv samt att få ökad motivation och energi.

Mål för coachingen kan bland annat vara att;

 • Bli ännu tryggare i ledarrollen
 • Hantera och minska stressen
 • Hantera konflikter
 • Ta bättre beslut
 • Hitta sina styrkor och förmågor
 • Prioritera och arbeta mer systematiskt
 • Få ökad motivation och energi
 • Stärka självkänslan och självinsikten

Vi är professionella coacher och certifierade via ICF, International Coaching Federation och har lång erfarenhet av skolans värld och att coacha ledare.

Vi har just nu ett erbjudande på coaching för skolledare, 11 000 kr exkl moms (ordinarie pris 14 000 kr exkl moms) för sex coachsamtal.  Detta pris gäller vid bokning före den 31 december 2022. Då ingår också möjligheten att vara med på ett inspirationsseminarium i coachande ledarskap, läs mer nedan.

Läs mer här

 Vi har även gruppcoaching av ledningsgrupper, allt från två personer eller fler.

Inspirationsseminarium i coachade ledarskap

Syftet med seminariet är att inspirera kring temat coachande ledarskap. Ett coachande ledarskap får dina medarbetare att växa, tänka nytt och ta ansvar för att nå uppsatta gemensamma mål. Läs mer här

Ur innehållet

 • Vad är cochande ledarskap och coachande förhållningssätt.
 • Historik och vetenskaplig grund för coachande ledarskap.
 • Framgångsfaktorer med coachande ledarskap.
 • Skillnaden mellan coachning som verktyg och andra samtalsformer.
 • Utveckla ett coachande ledarskap. 

900 kr exkl moms ( ingår för de som tar vårt hösterbjudande för individuell coaching).

Läs mer här

23 november 2022 kl 14.30-17.00 eller

1 februari 2023 kl 14.30-17.00

Utbildning i coachande ledarskap,  två dagar

15 september och 21 oktober (digitalt)

Målet med utbildningen är att du som chef och ledare ska utveckla din kompetens och dina förmågor för att på ett ännu bättre sätt kunna bedriva ett coachande ledarskap.

Läs mer här

Coachande ledarskap ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er verksamhets behov. 

Elevcoachutbildning

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du gå vår utbildning ovan. Utbildningen anpassas då till de deltagare som valt elevcoachinriktningen och du kommer erbjudas en extra halvdag med anpassning till elevcoachrollen. Du får verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Vår elevcoachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

Gruppcoachutbildning

Tvådagars utbildning för dig som är utbildad coach. Syftet är att du ska få färdigheter i gruppcoaching och stärka dig i rollen som gruppcoach.

Du kommer utveckla din coachmetodik och få verktyg och metoder för hur man coachar grupper.

Du får olika tekniker och verktyg för att få gruppmedlemmarna aktiverade samt praktiskt träning i att leda gruppcoachningen.

Görs som uppdragsutbildning, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Mentorcoachprogrammet

För dig som är coachutbildad och vill certifiera dig hos ICF, International Coaching Federation som Associated Certified Coach, ACC.

Tre gruppträffar á 2-4 h. Dessutom ingår tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Totalt 11 timmar.

Gruppträffar under hösten:

24 november digitalt via Zoom 2 h 13.30-15.30

12 december fysiskt på plats i Stockholm 4 h 13.00-17.00

Datum sätts i samråd med gruppen, digitalt via Zoom kl 13.30-15.30 

Samt tre individuella coachsamtal á 1 h via Zoom.

De individuella samtalen kan påbörjas innan ovan datum. 

Avgift

8 900 kr exkl moms

Följande krävs för att göra en ansökan för certifiering hos ICF

 • 60 godkända utbildningstimmar, vilket ni redan har i och med er diplomering hos oss.
 • 10 timmar mentorcoachning under minst en 3-månadersperiod, vilket ni får genom vårt mentorcoachprogram.
 • Ett kunskapstest ”ICF Credentialing exam” som görs digitalt, 
 • Ett inspelat, transkriberat coachsamtal 
 • Minst 100 egna coachtimmar sedan ni påbörjade utbildningen, 25 av dessa timmar måste ske inom 18 månader innan ansökan lämnas in (75 av dessa timmar ska vara betalda, coachtimmar som gjorts i tjänsten räknas också in, 25 timmar kan vara obetalda)

För mer information läs här https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/icf-credentials-paths/acc-credential eller  kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Samarbete med Skolverket

Skolcoacherna ansvarade för coachinsatsen inom Skolverksprojektet "Handledning för lärande" ett regeringsuppdrag i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Läs mer i rapporten "Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden"..

Just nu coachar och utbildar vi i coaching i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och "Nyanländas lärande" där Skolverket genomför insatser och erbjuder stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige. Vi coachar lärare och coachutbildar lärarcoacher i många kommuner i landet.

Vi utbildar lärarcoacher i olika kommuner

Vi har bland annat utbildat Stockholm stads och Sollentunas lärarcoacher.  

Syftet med att utbilda lärarcoacher är att enskilda lärare och ämneslag ska få coachning och att lärarcoacherna ska stötta lärarna så att de utvecklas i sin yrkesroll. Ett mer övergripande syfte är att elevernas motivation, glädje och måluppfyllelse ska öka genom att de får ta del av en mer utvecklande och utmanande undervisning. Stockholms lärarcoacher - läs mer om det arbetet här! 

Våra coachutbildningar för pedagoger pågår på olika orter vid flertal tillfällen Läs mer om våra utbildningar här!

Coachutbildning av förstelärare

Flera kommuner, bland annat ett 100-tal lärare i Huddinge kommun, låter sina förstelärare gå våra coachutbildningar. Syftet är att stärka förstelärarna i sin roll. Utbildningen ger verktyg till att coacha andra lärare och utveckla det kollegiala lärandet.

 

Lästips!

Mellersta Förstadsskolan använder coachning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Där har vi utbildat ledningen och lärare.
Se deras film här och läs mer om arbetet här.

Johanna Svahn som jobbar med elevcoachning hos oss har medverkat i en artikel i Skolvärlden. Läs reportaget här

Coachande förhållningssätt främjar skolnärvaron - Skolcoacherna i Tidningen elevhälsa

Tidningen Skolvärlden skriver om Skolcoacherna och coachning i skolan. Läs reportaget i Skolvärlden här!

Vi gillar McKinseys rapport "How the world's most improved school systems keep getting better". Den tar upp vikten av ett coachande lärande.

Forskaren John Hatties slutsatser kring en framgångsrik skola är högintressanta. Här är Skolverkets sammanfattning.

Gilla oss på Facebook!
Där skriver vi mer om nyheter inom skola och coachning.

Mer artiklar och boktips hittar du här!

 

 

Vi är Skolcoacherna

Vår förankring i skolan gör oss unika som coacher och utbildare i coachande kommunikation. Vi har lång erfarenhet av utbildning, coachning, utveckling och förändringsarbete i skolor och företag. Vi är certifierade och diplomerade coacher och som följer ICF:s (International Coaching Federation) etiska regler.

Läs mer om oss i Skolcoacherna.

Vill du lära dig mer om coachning i skolan? Vi har skrivit en bok som beskriver coachningens roll i skolan. Här finns inspiration till pedagoger som vill utveckla ett coachande förhållningssätt och använda en coachande metodik.

Du kan beställa boken här. 


Skolcoacherna Sweden AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel +4670-7796271
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Innehar F-skattesedel
Organisationsnummer: 559013-7880