Våra coachutbildningar

Vår längre coachutbildning är ackrediterad och godkänd av ICF (International Coaching Federation) vilket innebär att du efter utbildningen (grund- och fördjupningen åtta dagar) kan gå vidare och certifiera dig via ICF.
Läs mer här

Grund- respektive fördjupningsutbildningen är normalt sett fyra dagar vardera.  Halva utbildiningen fyra dagar är fysiskt på plats i Stockholm eller Malmö och halva utbildningen fyra dagar sker digitalt.

Grundutbildning Stockholm, fyra dagar

Start 2023:

5-6 september (fysisk på plats) och 5-6 oktober (digital)

15-16 november (fysisk på plats) och) 18-19 januari (digital)

Start 2024:

14-15 februari ( fysisk på plats) och 14-15 mars (digital)

Grundutbildning Malmö, fyra dagar

Start 2023:

11-12 december (fysisk på plats) och 18-19 januari (digital)

Fördjupningsutbildning Stockholm fyra dagar  

Start 2023:

9-10 november (digital) och 5-6 december (fysisk på plats)

Start 2024:

16-17 april  (fysiskt på plats) och 14 maj (digital) samt 17 juni (digital) 

Samtliga utbildningar ges även som uppdragsutbildningar åt skola, kommun eller organisation.
Läs mer om våra utbildningar här Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Utbildning i coachande ledarskap,  två dagar

Syftet med utbildningen är att du som chef och ledare ska stärka  utveckla ett coachande ledarskap och förhållningssätt som tar tillvara på medarbetarnas inneboende potential och unika resurser.  Under utbildningen får du värdefulla coachfärdigheter och konkreta verktyg att använda i ditt ledarskap och i de möten du har med individer och grupper.

22 september (fysisk på plats i Stockholm)

20 oktober (digital)

Avgift

Vi har just nu ett erbjudande 7 400 kr exkl. moms per person ( ord. pris 8 900 kr exkl. moms per person).

 Läs mer här

Coachande ledarskap ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er verksamhets behov. 

Elevcoachutbildning

Om du är intresserad av att bli elevcoach så kan du gå vår grundutbildning i coaching, se ovan . Om ni är en grupp på över sex deltagare kan vi ordna en  kortare skräddarsydd digital utbildning under tre halvdagar  Läs mer här  och  kontakta oss för mer information.

På våra utbildningar får du verktyg och metoder som bidrar till att öka elevernas studiemotivation och som direkt kan användas i samtal och i kommunikation med elever. I utbildningen tränas du i coachande färdigheter och modeller för att ta tillvara elevernas kompetenser, färdigheter och styrkor.

Vår coachutbildning passar dig som i ditt pedagogiska uppdrag har nära kontakt med elever, exempelvis elevcoacher, elevassistenter, fritidspedagoger, studiepedagoger, socialpedagoger, heltidsmentorer eller studie- och yrkesvägledare.

Gruppcoachutbildning, en heldag och två halvdagar

Du får verktyg för hur man coachar grupper och olika tekniker för att få gruppdeltagarna aktiverade samt praktisk träning i att leda gruppcoaching.

Utbildningen startar två dagar i april, fördelat på en halv- och heldag och avslutas med en halvdag i maj då deltagarna får fördjupning och uppföljning i grupp- och teamcoaching samt får tillfälle att reflektera över och få stöd i sin grupp- och teamcoachroll.

För dig som är utbildad coach (minst grundutbildning, 4 dagar) och vill lära dig mer om gruppcoaching.

Läs mer här

19 oktober      13–17 i Stockholm

20 oktober       8.30-16.30  i Stockholm

17 november    8.30-12.00 digitalt via zoom

Avgift

7 900 kr exkl. moms per person

Görs även som uppdragsutbildning, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

Individuell coaching med fokus på ledarskapet

Vår coaching syftar till att utveckla ditt professionella och personliga ledarskap. Coachingen hjälper dig att se nya perspektiv samt att få ökad motivation och energi.

Mål för coachingen kan bland annat vara att;

 • Bli ännu tryggare i ledarrollen
 • Hantera och minska stressen
 • Hantera konflikter
 • Ta bättre beslut
 • Hitta sina styrkor och förmågor
 • Prioritera och arbeta mer systematiskt
 • Få ökad motivation och energi
 • Stärka självkänslan och självinsikten

Vi är professionella coacher och certifierade via ICF, International Coaching Federation och har lång erfarenhet av skolans värld och att coacha ledare.

Läs mer här

 Vi har även gruppcoaching av ledningsgrupper, allt från två personer eller fler.

Mentorcoachprogrammet

För dig som är coachutbildad och vill certifiera dig hos ICF, International Coaching Federation som Associated Certified Coach, ACC.

Tre gruppträffar á 2-4 h. Dessutom ingår tre individuella samtal med en av våra mentorcoacher. Totalt 10 timmar. 

Avgift

8 900 kr exkl. moms

Följande krävs för att göra en ansökan för certifiering hos ICF

 • 60 godkända utbildningstimmar, vilket ni redan har i och med er diplomering hos oss.
 • 10 timmar mentorcoachning under minst en 3-månadersperiod, vilket ni får genom vårt mentorcoachprogram.
 • Ett kunskapstest ”ICF Credentialing exam” som görs digitalt, 
 • Ett inspelat, transkriberat coachsamtal 
 • Minst 100 egna coachtimmar sedan ni påbörjade utbildningen, 25 av dessa timmar måste ske inom 18 månader innan ansökan lämnas in (75 av dessa timmar ska vara betalda, coachtimmar som gjorts i tjänsten räknas också in, 25 timmar kan vara obetalda)

För mer information läs här https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/icf-credentials-paths/acc-credential  eller kontakta oss på  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Samarbete med Skolverket

Skolcoacherna ansvarade för coachinsatsen inom Skolverksprojektet "Handledning för lärande" ett regeringsuppdrag i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Läs mer i rapporten "Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden"..

Just nu coachar och utbildar vi i coaching i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och "Nyanländas lärande" där Skolverket genomför insatser och erbjuder stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige. Vi coachar lärare och coachutbildar lärarcoacher i många kommuner i landet.

Vi utbildar lärarcoacher i olika kommuner

Vi har bland annat utbildat Stockholm stads och Sollentunas lärarcoacher.  

Syftet med att utbilda lärarcoacher är att enskilda lärare och ämneslag ska få coachning och att lärarcoacherna ska stötta lärarna så att de utvecklas i sin yrkesroll. Ett mer övergripande syfte är att elevernas motivation, glädje och måluppfyllelse ska öka genom att de får ta del av en mer utvecklande och utmanande undervisning. Stockholms lärarcoacher - läs mer om det arbetet här! 

Våra coachutbildningar för pedagoger pågår på olika orter vid flertal tillfällen Läs mer om våra utbildningar här!

Coachutbildning av förstelärare

Flera kommuner, bland annat ett 100-tal lärare i Huddinge kommun, låter sina förstelärare gå våra coachutbildningar. Syftet är att stärka förstelärarna i sin roll. Utbildningen ger verktyg till att coacha andra lärare och utveckla det kollegiala lärandet.

 

Aktuellt!

Nytt Erasmusprojekt om coaching som verktyg i skolan

Nu är Skolcoacherna med i ett nytt Erasmusprojekt om coaching i skolan. Tillsammans med partners i Ukraina, Italien, Polen och Spanien ska vi utbilda 100-tals lärare i coachande förhållningssätt följ oss här https://educoachproject.eu/

Lästips!

På skolledare.se har vi  med en artikel om coachande ledarskap,  läs mer här Artikel om coachande ledarskap. Här finns också en intervju med årets skolledare 2022, Nina Svensson, Mellersta Förstadssskolan, som blir intervjuad om sitt coachande ledarskap Intervju årets skolledare 2022 Nina Svenson

Dessa artiklar finns också publicerade i senaste numret av Rektorsmagasinet sid 56-58  Läs mer här 

Mellersta Förstadsskolan använder coaching som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Där har vi utbildat ledningen och lärare.
Se deras film här och läs mer om arbetet här.

Johanna Svahn som jobbar med elevcoaching hos oss har medverkat i en artikel i Skolvärlden. Läs reportaget här

Coachande förhållningssätt främjar skolnärvaron - Skolcoacherna i Tidningen elevhälsa

Tidningen Skolvärlden skriver om Skolcoacherna och coaching i skolan. Läs reportaget i Skolvärlden här!

Vi gillar McKinseys rapport "How the world's most improved school systems keep getting better". Den tar upp vikten av ett coachande lärande.

Forskaren John Hatties slutsatser kring en framgångsrik skola är högintressanta. Här är Skolverkets sammanfattning.

Gilla oss på Facebook!
Där skriver vi mer om nyheter inom skola och coaching.

Mer artiklar och boktips hittar du här!

 

 

Vi är Skolcoacherna

Vår förankring i skolan gör oss unika som coacher och utbildare i coachande kommunikation. Vi har lång erfarenhet av utbildning, coachning, utveckling och förändringsarbete i skolor och företag. Vi är certifierade och diplomerade coacher och som följer ICF:s (International Coaching Federation) etiska regler.

Läs mer om oss i Skolcoacherna.

Vill du lära dig mer om coachning i skolan? Vi har skrivit en bok som beskriver coachningens roll i skolan. Här finns inspiration till pedagoger som vill utveckla ett coachande förhållningssätt och använda en coachande metodik.

Du kan beställa boken här. 


Skolcoacherna Sweden AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel +4670-7796271
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Innehar F-skattesedel
Organisationsnummer: 559013-7880